Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bielawa  sprawdź informacje Na Mapie miasta Bielawa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Bielawa.

Mapa Geoportal Bielawa

Dane urzędu

Urząd Miejski w Bielawiepl. Wolności 1Bielawa, 58-260

Tel: 74 8334255 wewn. 745

Fax: 74 8335838

Elektroniczna skrzynka podawcza: /9dtk919cxj/skrytka

E-mail: um@um.bielawa.pl

Powiat: dzierżoniowski

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT miasta Bielawa: 0202011

Witryna: http://um.bielawa.pl/pl/

Władze lokalne: Burmistrz Andrzej Hordyjaszewczyk@um.bielawa.pl

Miasto Bielawa w liczbach

Powierzchnia miasta Bielawa*

36 km2

2243 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Bielawa*

29 523 mieszkańców

196 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Bielawa*

815 mieszkańców na km2

197 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bielawa

Geoportal Bielawa prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Bielawa

Jak powstał Geoportal miasta Bielawa?

Geoportal Bielawa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Bielawa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Bielawa umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Bielawa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bielawa?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Bielawa;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Bielawa;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Bielawa;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Bielawa;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Bielawy.
Informacje na Geoportalu Bielawa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bielawa?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Bielawa;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Bielawa;
 • Rejestr MPZP Bielawa;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Bielawa;
 • Mapa Topograficzna miasta Bielawa;
 • Mapa Solarna miasta Bielawa;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Bielawa;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Bielawa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bielawa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bielawa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Bielawa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bielawie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bielawy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Bielawa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bielawa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Bielawa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bielawy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bielawy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Bielawa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bielawa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bielawie.

  Geoportal miasta Bielawa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Bielawa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bielawie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Bielawa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bielawie.

  W Geoportalu Bielawa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Bielawa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bielawie. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Bielawa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Bielawa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Bielawa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Bielawa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Bielawa. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Bielawa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Bielawa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Bielawa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bielawie. W Geoportalu miasta Bielawa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bielawie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Bielawa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Bielawa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Bielawa dla mieszkańców

Geoportal Bielawa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bielawa. Na mapie Bielawy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Bielawa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bielawa. Korzystając z map Geoportalu miasta Bielawa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Bielawa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Bielawa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bielawa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

protokół zdawczo-odbiorczy

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Przejdź do wpisu